carbon verwarming classic IQ digitaal gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSAANWIJZING

WATERBEDVERWARMING I TYP: CHD 230V 100-300W

Klik hier om de handleiding in PDF te downloaden.

Inhoudsopgave


 1. Inleiding 
 2. Belangrijk
 3. Montage van het verwarmingselement
 4. Aanvullende informatie
 5. Garantie
 6. Instructie
  1. Eerste ingebruikname
  2. Klok
  3. Timer off Time
  4. Timer on Time
  5. Timer (schakelklok) activeren
  6. Wektijd
  7. Wekker activeren / deactiveren
  8. Temperatuur
  9. Wekkerfunctie
  10. Herinneringsfunctie

1. Inleiding

Lees de aanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door voordat u het verwarmingselement in gebruik neemt.

2. Belangrijk

Het verwarmingssysteem mag uitsluitend gebruikt worden om gevulde waterbedden op te warmen. Het verwarmingselement is uitsluitend voor vaste ondergronden bestemd, en mag niet op een zachte ondergrond resp. op zacht dragermateriaal gemonteerd worden. Uitsluitend de LS versies met vast geïntegreerde plaat mogen op een zachte ondergrond resp. dragermateriaal gemonteerd worden. Bij ondoelmatig gebruik vervallen de garantie en alle aansprakelijkheidsclaims tegen de fabrikant.

 • Het verwarmingselement moet worden aangesloten op 220 - 230 Volt wisselstroom.
 • De thermostaat mag niet afgedekt zijn of achter het bed liggen. De luchttoevoer moet gewaarborgd zijn
 • Het apparaat mag niet geknikt of gevouwen worden.
 • Onderbreek de stroomtoevoer naar het verwarmingssysteem voordat u het bed vult of leegt.
 • Het verwarmingselement wordt over het hele oppervlak verwarmd. Geen enkel deel van het verwarmingselement mag onder schuimisolatie opzij of onder de scheiding tussen gedeelde matrassen liggen
 • Het verwarmingselement mag alleen in gebruik worden genomen met de bijgeleverde thermostaat, type CHA/CHD 230 V 100-300 W. Bij directe aansluiting op het stroomnet vervallen het recht op garantieverlening en alle aansprakelijkheidsclaims tegenover de producent.
 • Het apparaat is niet bestemd voor het gebruik in ziekenhuizen. Spitse voorwerpen zoals naalden en spelden mogen niet in het apparaat gestoken worden. Het beddengoed mag niet met het verwarmingselement in contact komen. De leidingen (netkabel en verbindingsleiding naar het verwarmingselement) van dit apparaat kunnen niet vervangen worden. Het apparaat kan niet meer worden gebruikt wanneer een leiding beschadigd is.

gebruiksaanwijzing carbon verwarming iq digitaal afbeelding

3. Montage

De montagestekker van het verwarmingselement naar de thermostaat (zie afbeelding 1) is uitsluitend bedoeld voor de montage van het waterbed en mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel gemonteerd worden. Montage van het verwarmingselement onder de waterbedmatras

 1. Functiecontrole: Sluit de netkabel aan op het stopcontact. Het verwarmingselement moet na korte tijd warm worden. Trek de netkabel na de controle direct weer uit de contactdoos omdat het verwarmingselement anders duurzaam uitschakelt en de garantieverlening komt te vervallen.
 2. Let op dat de kabels niet bekneld raken tussen de onderbouw en het frame. Plaats het verwarmingselement met de bedrukte zijde naar boven en zorg dat er geen plooien worden gevormd. Leg het verwarmingselement niet op ongelijke plekken, bijvoorbeeld voegen of naden. Let op dat het verwarmingselement helemaal onder de beschermfolie van de watermatras ligt. In geen van beiden (beschermfolie of watermatras) mogen plooien ontstaan.
 3. De minimale afmetingen van de watermatras moeten 60 x 140 cm bedragen en de matras moet minimaal 5 cm diep met water gevuld zijn.
 4. Wanneer het bed kant en klaar gemonteerd en de matras met water gevuld is, kan de verwarming op het stroomnet worden aangesloten.

4. Aanvullende informatie

Verwarmingstijd: al naargelang de waterhoeveelheid en de kamertemperatuur bedraagt de verwarmingstijd voor de waterbedmatras van 8 tot 28 °C ca. 1- 2 dagen.

Afkoelen: door de grote warmteopslagcapaciteit van het water bedraagt de afkoeltijd van bijvoorbeeld 30 °C tot 26 °C meerdere dagen. Al naargelang het volume van de matras is deze tijd langer of korter.

Reiniging: reinig het verwarmingselement - indien nodig - met een iets vochtige doek.

Opgelet! Om defecten aan of zweten van het bed te vermijden, moet u het verwarmingselement voortdurend ingeschakeld laten. De temperatuur moet bij voorkeur niet tot onder 26° C of de kamertemperatuur dalen.

5. Garantie

De garantie voor het verwarmingssysteem is geldig wanneer dit met een fabricatiefout verbonden is. Bij vreemd gebruik of wanneer het toestel geopend wordt, vervalt de garantieclaim. De garantiekaart is alleen geldig in verbinding met een kasbon/factuur.

6. Instructie

Belangrijk! Voor wijzigingen aan de instellingen moet u altijd de “sleuteltoets kinderbeveiliging” ingedrukt houden.

6.1 Eerste ingebruikname “Temperatuur” – basisinstelling 28 °C

Met toets key icon (minstens 2 sec.) en gelijktijdig toets “+” of “-” instelling van de temperatuur (tippen 0,1 °C, ingedrukt gehouden (vanaf 1 sec) snelle doorloop).

temperatuur

Met toets “menu” naar de volgende modus.

6.2 Klok

Met toets key icon (minstens 2 sec.) en gelijktijdig toets “+” of “-” instelling van de kloktijd (tippen 1 min, ingedrukt gehouden (vanaf 1 sec) snelle doorloop).

klok

Met toets “menu” naar de volgende modus.

6.3 Timer off Time (schakelklok: uitschakeltijd) - basisinstelling 00:00 uur

Met toets key icon (minstens 2 sec.) en gelijktijdig toets “+” of “-” instelling van de uitschakeltijd (tippen 1 min, ingedrukt gehouden (vanaf 1 sec) snelle doorloop).

timer off time

Met toets “menu” naar de volgende modus.

6.4 Timer on Time (schakelklok: inschakeltijd) - basisinstelling 00:00 uur

Met toets key icon (minstens 2 sec.) en gelijktijdig toets “+” of “-” instelling van de inschakeltijd (tippen 1 min, ingedrukt gehouden (vanaf 1 sec) snelle doorloop).

timer on time

Met toets “menu” naar de volgende modus.

6.5 Timer (schakelklok) activeren - basisinstelling is off (uit)

Met toets key icon (minstens 2 sec.) en gelijktijdig toets “+” of “-” wordt uw timer (schakelklok) geactiveerd “on” of gedeactiveerd “off”.

timer on off

Wanneer de timer geactiveerd is, wordt in de periode tussen “Timer off Time” en “Timer on Time” niet verwarmd.

Met toets “menu” naar de volgende modus.

6.6 Wektijd - basisinstelling 00:00 uur

Met toets key icon (minstens 2 sec.) en gelijktijdig toets ”+ of -” instelling van de wektijd (tippen 1 min, ingedrukt gehouden (vanaf 1 sec) snelle doorloop).

wektijd

Met toets “menu” naar de volgende modus.

6.7 Wekker activeren / deactiveren - basisinstelling is - off (uit)

Met toets key icon (minstens 2 sec.) en gelijktijdig toets “+” of “-” wordt de wekker geactiveerd “on” of gedeactiveerd “off”.

wekker activeren deactiveren

Bij geactiveerde wekker klinkt het weksignaal bij het bereiken van de ingestelde tijd.

Met de toets “menu” weer terug naar het begin.

6.8 Temperatuur

Laatste instelling, bijv. 29,6 °C.

temperatuur voorbeeld

6.9 Wekkerfunctie

Bij het weksignaal springt het display ongeacht de laatste stand altijd naar het menu “Kloktijd”.

Signaaltoon: dubbele pieptoon met aanzwellende geluidssterkte; schakelt – indien niet bediend – automatisch uit na 10 minuten.

wekkerfunctie

6.10 Herinneringsfunctie Conditioner - (bijvullen van het onderhoudsmiddel voor het waterbed)

Na 4.000 uren (6 maanden) verschijnt op het display gedurende 5 sec de melding “Cond” . Daarna wordt gedurende 20 sec de laatste toestand van het display weergegeven, 5 sec “Cond”, 20 sec laatste toestand enz. Dit wordt herhaald totdat de toetsen “-“ en “+” en key icongedurende 3 seconden samen ingedrukt worden gehouden. Daarna is de timer dan teruggezet en verschijnt de melding weer na afloop van 4.000 uren.

conditioner menu

Bij een storing: stroomtoevoer gedurende een tot twee uur onderbreken en het apparaat opnieuw in gebruik nemen.

Post your comment

Waterbed Kampioen